top of page

Psykoterapiapalvelut: 

perheterapia, vanhempainohjaus, yksilöterapia.

Tarjoan perheterapiaa, vanhempainohjausta ja yksilöterapiaa vakauttavalla otteella. Olen erityistason perheterapeutti ja syventänyt osaamistani kriisi- ja traumaterapian koulutuksilla sekä EMDR-koulutuksilla. Kokemusta minulla on mm. lastensuojelun, syömishäiriöiden ja perhekuntoutuksen parista.

Perheterapiaan voi tulla yksi tai useampi perheenjäsen erilaisten kokemusten, ajatusten ja tunteiden kanssa. Syitä terapiaan hakeutumiseen voi olla esimerkiksi vanhemmuuden ja perhe-elämän kysymykset, hallinnan tunteen menettäminen lapsiperheen arjessa, haasteet tai ristiriidat perhesuhteissa, perheenjäsenen oireilu sekä vaikeat kokemukset.

 

Luonani jokainen perheenjäsen tulee kuulluksi ja nähdyksi. Kunnioitus, kuuleminen, dialogisuus ja luottamuksellisuus ovat minulle tärkeitä. Säätelen terapian kulkua, jotta se olisi kaikille turvallinen.

Vakauttavassa perheterapiassa perheenjäsenet saavat mahdollisuuden ymmärtää itseään ja oireitaan paremmin, opetella kehoa ja mieltä rauhoittavia taitoja sekä oppia tunnistamaan ja vahvistamaan omia resursseja ja voimavaroja.

Miora

Terapiapalvelut

Perheterapiassa etsimme yhdessä perheenjäsenten kanssa auttavia ja tasapainottavia keinoja. Vahvistamme sitä hyvää ja toimivaa, mitä perheessä ja sen yksilöissä jo on. Perheterapiassa pyrimme lisäämään ja vahvistamaan arjen sujuvaa hallintaa, toimivia rutiineja ja hyväksi todettuja toimintatapoja. Etsimme voimavaroja ja kehitämme kestokykyä vaikeissa tilanteissa.

 

Perheenjäsenellä on mahdollisuus oppia vaikuttamaan omiin tunnetiloihinsa ja tapaansa toimia. Perheterapiassa pyritään parantamaan kommunikaatiota ja ymmärrystä perheessä. Työskentely antaa mahdollisuuden hallinnan kokemuksen ja hyvinvoinnin lisääntymiseen.

///

Perheterapia 90 min / 130€

Perheterapia

Vanhempainohjaus kytkeytyy usein lapsen tai nuoren omaan terapiaan. Sen tarkoitus on tukea lapsen terapiaprosessia; auttaa vanhempaa vahvistamaan hyväksi todettuja tapoja ja löytämään uusia tapoja olla suhteessa lapseen sekä tukea häntä. Vanhemmalla on mahdollisuus keskustella omista huolista, peloista, ajatuksista ja tunteista sekä saada lisää ymmärrystä lapsen psyykkisistä ongelmista.

 

Vanhempainohjauksessa voidaan tarkastella yhdessä vaikeita tunteita ja tapoja toimia tai reagoida erilaisissa tilanteissa sekä lisätä keinoja hallita niitä.

///

 

Kelan vanhempainohjauksen omavastuu 10€ / kerta.

Vanhempainohjaus

Yksilöterapiassa etsimme toimintakykyä tukevia keinoja. Vahvistamme omia voimavaroja ja toimivia ihmissuhteita. Pyrimme helpottamaan psyykkistä kuormitusta ja lisäämään hyvinvointia. Yksilöterapiassa on mahdollisuus saada lisää välineitä kohdata vaikeita tunteita ja haastavia tilanteita elämässä.

///

Yksilöterapia 60 min / 90€

Yksilöterapia

Ota yhteyttä

Asiani koskee / Olen kiinnostunut

 

Olen Mira Rimpinen, perhepsykoterapeutti ja sosionomi (AMK). Lisäksi minulla on vuoden vakauttavan perheterapian koulutus sekä EMDR I ja II-tason pätevyys.

Minulla on Valviran psykoterapeutin ammattinimike ja Kela-pätevyys perheterapiassa ja vanhempainohjauksessa.

Olen työskennellyt lastensuojelussa, syömishäiriöosastolla sekä perhekuntoutuksessa.

Työskentelen integratiivisesti ja systeemisesti, käyttäen vakauttavia menetelmiä kuuntelevalla ja arvostavalla otteella. Jokainen perheenjäsen tulee kuulluksi ja ohjaan yhteistyötä perheenjäsenten tarpeiden, toiveiden ja voimavarojen mukaan. Käytän työvälineenä erilaisia harjoitteita tukemaan prosessia.

Minusta

bottom of page